FAQ

Wanneer heeft u een energielabel nodig?

U heeft een energielabel nodig bij verkoop, verhuur en oplevering van een utiliteitsgebouw. Op het moment van overdracht, het transactiemoment, dient de huidige eigenaar een energielabel kunnen overhandigen.

Is een energielabel verplicht?

Ja, sinds 1 januari 2015 is een energielabel voor utiliteitsgebouwen verplicht.

Wat is een BRL9500 certificering?

De BRL9500 is een beoordelingsrichtlijn om de kwaliteit van de EnergiePrestatieAdviesering (EPA) te waarborgen. De BRL9500 bestaat uit 6 verschillende deelgebieden:

 • BRL9500-01: Energie index – bestaande woningen
 • BRL9500-02: EPA-maatwerkrapport – bestaande woningen
 • BRL9500-03: Energielabel – bestaande utiliteitsgebouwen
 • BRL9500-04: EPA-maatwerkrapport – bestaande utiliteitsgebouwen
 • BRL9500-05: Rapport netto warmtevraag, woningen en woongebouwen – nieuwbouw woningen
 • BRL9500-06: Energielabel – nieuwbouw utiliteitsgebouwen

ELVB is gecertificeerd volgens de BRL9500-03.

Hoelang is een energielabel geldig?

Een energielabel is 10 jaar geldig.

Welke gebruiksfuncties zijn labelplichtig?

 • Bijeenkomstenfunctie;
 • Gezondheidszorgfunctie klinisch (met bedgebied);
 • Gezondheidzorgfunctie niet-klinisch;
 • Kantoorfunctie;
 • Logiesfunctie;
 • Onderwijsfunctie;
 • Sportfunctie;
 • Winkelfunctie.

Welke gebruiksfuncties zijn niet labelplichtig?

 • Monumentale gebouwen
 • Gebouwen waar eredienst of religieuze activiteiten plaatsvinden
 • Gebouwen met een gebruiksoppervlak kleiner dan 50m2
 • Industriefunctie‘s
 • Onverwarmde logiesfunctie niet gelegen in een logiesgebouw(woning)

Wanneer moet een energielabel in het zicht worden opgehangen?

Bij publieke gebouwen waarbij de oppervlakte van het labelplichtige deel groter is dan 250m2 moet het energielabel in het zicht worden opgehangen. Dit gebeurt meestal bij de ingang of bij de receptie.