Algemeen

Energielabels voor bedrijven is gecertificeerd volgens de BRL-9500 norm voor bedrijfspanden een energielabel te verstrekken. Sinds 1 januari 2008 moeten eigenaren van een bedrijfspand, bij verhuur of verkoop, in het bezit zijn van een energielabel. Tot 1 januari 2015 werd hier door de overheid niet op gecontroleerd. Het was voor die tijd nog mogelijk om mutaties te verrichten van een bedrijfspand zonder dat er op het bezit van een energielabel gecontroleerd werd. Sinds 1 januari 2015 worden er gecontroleerd op het bezit van een energielabel bij verhuur of verkoop van een woning of een bedrijfspand. Indien met niet in het bezit is tijdens de mutatie kunnen er boetes worden opgelegd. Boetes kunnen maximaal oplopen tot 20.250,- voor een rechtspersonen en 405,- voor natuurlijke personen. De ‘Inspectie voor Leefomgeving en Transport’ (ILT) controleert eigenaren of zij aan de energielabel plicht voldoen.

Wat is een energielabel

Een energielabel is in het leven geroepen om de doelstelling van het Nationale Energieakkoord te behalen. Een energielabel geeft inzicht in de energieprestaties van een gebouw. De energieprestaties worden aangeduid in verschillende energieklassen. Dit zijn de klassen A tot en met G waarbij A energiezuinig aangeeft en G energie-onzuinig.

Hoe gaat het in zijn werk

Nadat de opdrachtgever aan Energielabels voor bedrijven de opdracht heeft verstrekt voor het afgeven van energielabel(s) wordt er een afspraak gemaakt voor een opname van het gebouw. Voorafgaan aan de opname stuurt u de eventuele beschikbare bouwtekeningen, meetcertificaten en/of installatietekeningen naar ons toe. Wij kunnen ons voordat de inspectie plaatsvindt alvast inlezen in het gebouw zodat wij een inschatting kunnen maken. Nadat de inspectie heeft plaatsgevonden worden de opname gegevens verwerkt en wordt het energielabel bepaald. Dit energielabel melden wij voor u af bij het RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland). Na het afmelden ontvangt u van ons het afgemelde energielabel.

Tijdens de inspectie wordt er onder andere gekeken naar de toegepaste isolatie, toegepaste materialen en het toegepaste installatiewerk. Denk bij het installatiewerk aan de mechanische ventilatie, verwarming, koeling, verlichting etc.

Indien er bouwtekeningen, meetcertificaten en/of installatietekeningen aanwezig zijn komt dit de prijs ten goede.

Waarom een energielabel

  • Sinds 1 januari 2015 is een energielabel verplicht. Boetes kunnen maximaal oplopen tot 20.250,- voor een rechtspersonen en 405,- voor natuurlijke personen.
  • In de huidige tijd speelt duurzaamheid een grote rol binnen de bedrijfswereld. Bedrijven worden vaak geselecteerd op basis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Indien een bedrijf zich huisvest in een pand met een ‘groen’ energielabel heeft dit een positief effect op het imago en de naamsbekendheid van het bedrijf.
  • Er wordt steeds vaker gekozen voor energiezuinige bedrijfspanden. Deze panden behouden beter hun waarde en zijn gemakkelijker, en vaak voor een hoger maandbedrag, te verhuren.

Wanneer is een energielabel verplicht

Gebouwen met de volgende gebruiksfuncties zijn zijn labelplichtig:

  • Gezondheidszorg
  • Kantoorfuncties, zoals gebouwen van ministerie, provincies, gemeenten, banken, rechtbanken, waterschappen en stadsdeelkantoren (alle kantoren die toegankelijk zijn via een entree/hal/balie toegankelijk zijn voor publiek)
  • Publieke functies, zoals bibliotheken, stadhuizen, vergadercentra
  • Onderwijs functies
  • Horeca en logies, zoals hotels, pensions, cafés, restaurants
  • Sport, zoals sportscholen, stadions, zwembaden
  • Detailhandel, zoals supermarkten, (kleding) winkels, showroom van garages